''İstanbul'da bir diş hekimi....''

  Tüm Hakları Saklıdır.

cerrahi

.Kemik Fizyolojisi ve Metabolizması

.Bifosfanat Kullanımının Ağız Cerrahisindeki Yeri

 

.Diş Hekimliği'nde Genel Sistemik Hastalıkların Önemi

 

.Oral Kanserler

 

.Ağız Hastalıkları

 

.Yara İyileşmesi

 

.Kemik Augmentasyonu(Yetersiz Kemiklerin Greftlenmesi)

 

.PRF'nin İyileşmedeki Rolü

 

.Oral İmplant Komplikasyonları

.Çene Yüz Bölgesi Abseleri,Lokalizasyonları ve Tedavileri

.Kan Sulandırıcı İlaçların Farkları,Etki Mekanizmaları ve Yara İyileşmesi Üzerine Etkileri

ortodonti

.Çene Kemiklerinin Ortodontik Açıdan Fizyolojik Değerlendirmesi

 

.Ortodontide Ağrı Algısı

 

.Ortodontik Diş Hareketlerinin Mekanizması

 

.Erken Süt Dişi Kayıplarının Ortodontik Sonuçları

 

.Gömülü Dişlerin Ortodontik-Cerrahi Sürdürülmesi

 

.Ortodontide Kullanılan Tellerin Periodontal Ligament ve Kemik Doku Üzerindeki Etkileri

 

.Sabit ve Hareketli Ortodontik Apareylerin Etki Mekanizmaları

 

.Çocuklarda Erken Ortopedik Fonksiyonel Tedaviler

 

.İnvisalign Sistemin Çalışma Prensipleri

endodonti

.Kök Rezorpsiyonları

.MTA(Mineral Trioksit Agregat) Kullanım Alanları

.Kök Kanalı Medikamentleri

.Kök Kanal Dolgusundaki Başarısızlık Nedenleri

.Kök Kanal Anatomileri

.Kök Kanal Dolum Sistemleri

.Rubber Dam Kullanımının Avantajları

.Kök Kanal İrrigasyon Komplikasyonları

.Kanal Tedavisinde CBCT Görüntüleme

.Kalsifiye(Tıkalı) Kanallarda Endodontik Prosedür

.Endodontide Antibiyotik Kullanımı

.İnatçı Bakteri Enfeksiyonları

.İrrigasyon Solüsyonları

.Kanal Dolumunda Lateral Kondensasyonun Tekniği